Technologie ERP systému

Jaké jsou minimální systémové požadavky na ERP systém Twist Inspire a jaké způsoby komunikace systém umožňuje?

ERP systém Twist Inspire je navržen jako dvouvrstvá aplikace klient -server s aplikační logikou umístěnou přímo na databázovém serveru. Důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, jsou následující:

 • pro střední firmy považujeme tuto architekturu z hlediska výkonu a ceny za optimální
 • využijeme výkonnou a vyspělou technologii, kterou dnes nabízejí databázové servery
 • díky centralizaci aplikační logiky je systém velice stabilní
 • nativní prostředky databázového serveru zajistí maximální výkon aplikační logiky
 • výsledný systém snadno se instaluje a dobře administruje
 • stanice na straně klienta se mohou plně věnovat výkonu prezentační logiky

Pro práci na Twist Inspire používáme vlastní vývojové prostředí Twist Designer, abychom nebyli nijak determinováni omezeními cizího produktu a mohli tvořit systém podle našich představ. Toto prostředí nám umožňuje tvořit příjemnou a přehlednou aplikaci, vytvářet zákaznické projekty na míru a synchronizovat stávající projekty s rozvojem systému Twist Inspire.

Jako nástroj pro tisk a přípravu tiskových výstupů jsme zvolili Crystal Reports, špičkový grafický editor využívaný i mnoha jinými firmami v oboru ERP systémů. Jeho kalkulační a prezentační možnosti dovolují připravovat kvalitní a úhledné tiskové výstupy podle přání zákazníků.

Minimální systémové požadavky pro Twist Inspire

Server
Název Hodnota
Operační systém

Serverové operační systémy Microsoft - všechny edice

Desktopové operační systémy Microsoft - všechny edice

Databázový server

Microsoft SQL Server Express, Standard, Enterprise

Hardware RAM 8 GB, HD 100 GB
Klient
Název Hodnota
Operační systém Desktopové operační systémy Microsoft Windows
Hardware RAM 4 GB, HD 50 GB
Další software Microsoft Explorer

Elektronická komunikace


ERP systém je nutno v podmínkách dnešní informační společnosti budovat jako otevřený systém z pohledu výměny dat s okolím. Víme z praxe, jak různorodé jsou zdroje a formáty dat, se kterými je nutno komunikovat, a proto jsme se snažili Twist Inspire vybavit tak, abychom v tomto směru nikde nenarazili.

Pro přenos dat jsme si proto vytvořili technologii templates - zásuvných transformačních programů - která nám umožňuje bez nároku na speciální úpravy projektu vytvářet přenosy prakticky s libovolnými zdroji dat.

 • Banka - výměna bankovních příkazů a výpisů se všemi v tuzemsku běžně užívanými bankovními programy pro homebanking a business banking. Při importu bankovních výpisů probíhá automatické párování saldokontních položek a automatické účtování ostatních pohybů.
 • EPO - odesílání do aplikace Elektronická podatelna (EPO) daňové správy umístěné na internetových stránkách MF ČR. Příkladem je přiznání DPH, jehož výhodou je rozsáhlá kontrola odesílaných dat, která probíhá na straně EPO. Kromě úspory času získáváte také jistotu o správnosti odesílaných dat.
 • INTRASTAT - odesílání výkazů INTRASTAT do aplikace INSTAT a IDES Celní správy České republiky.
 • E-mail - automatické nebo ruční odeslání obchodních dokladů e-mailem. Příkladem může být vyrozumění o přijetí objednávky nebo připravenosti dodávky zboží, posílání elektronických faktur, apod.
 • EDI (Electronic Data Interchange) představuje výměnu obchodních dokumentů, která je realizována privátní VAN sítí. Přístup k této síti zajišťuje program GENTRAN. Tento systém používají zejména velké prodejní řetězce a jejich obchodní partneři. Přenáší se objednávky zboží, dodací listy a faktury vystavené.
 • XML2EDI je druh EDI řešení, které je přístupné na internetu a umožňuje používat EDI komunikaci širší vrstvě menších obchodních společností. Twist Inspire podporuje obě řešení elektronického přenosu dokumentů.
 • B2B (Business to Business) znamená výměnu elektronických dokladů mezi dvěma nebo více úzce spolupracujícími společnostmi. B2B se vytvoří na míru v rámci implementace informačního systému Twist Inspire podle požadavků klienta a je určena pro předem vybraný okruh jeho obchodních partnerů. Příkladem může být příjem objednávek od významných partnerů, odesílání dodacích listů spediční společnosti, která zajišťuje dodávky zboží, odesílání faktur vystavených apod.
 • E-SHOP - Podoba datového přenosu je dána požadavky konkrétního E-SHOPu. Díky otevřenosti Twist Inspire je možné provádět libovolné obousměrné přenosy dat mezi informačním systémem a e-shopem na internetu. Příkladem může být export nových produktů, skladových stavů, aktuální prodejních cen a import přijatých objednávek a nových partnerů.

ERP systém Twist Inspire má řadu výhod, které umožní automatizovat vaši rutinní práci a uspořit čas. Do vašeho podnikového informačního systému jsme schopni implementovat řadu modulů. Přečtěte si také, jaké technické požadavky systém má.

Poptávkový formulář


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné


Vybíráme z referencí

 • PPD
 • Comparex
 • Becker Bohemia
 • Specialtours
 • Winkhaus
 • ComAp

všechny reference

Řekli o nás

 • Pracoval jsme s mnoha dodavateli účetních systémů a ERP softwarů. Pouze jeden z nich se nám věnuje tak, aby „jeho“ řešení bylo opravdu “naším” řešením. Pracovníci v Beepu jsou schopní profesionálové, kteří jsou vždy k dispozici a pracují se mnou až do úplného splnění úkolu. Všem svým novým zákazníkům, kteří potřebují škálovatelný ERP systém za rozumnou cenu, doporučuji Twist Inspire

  John Mohr, ředitel a jednatel CFO2GO Europe